Hyvää palautetta nuorilta ja yhteistyökumppaneilta

Elämäni Sankari ry on vuodesta 1998 alkaen toteuttanut yhteensä yli 8000 päihdeoppituntia ja olemme niiden avulla tavoittaneet yli 208 000 henkilöä. 

Yksi toimintamme tavoitteista on lisätä uuden tiedon määrää päihdeoppituntien avulla. Vuoden 2022 oppituntipalautteiden perusteella onnistuimme siinä hyvin, sillä vastaajista 84 prosenttia ilmoitti saaneensa uutta tietoa. 

Oppituntipalautteisiin vastanneista 84 % sai lisää tietoa paikallisista hyvinvointipalveluista, 72 % vastasi kielteisen päihdeasenteen vahvistuneen ja 93 % piti oppituntiamme monipuolisena. (Oppituntipalaute 2022)

Sidosryhmäpalautteiden perusteella asiantuntijuutemme ehkäisevässä päihdetyössä on suurin syy yhteistyölle kanssamme. 100% vastaajista suosittelisivat palveluitamme kollegoilleen. (Sidosryhmäpalaute 2022)

Timo Hupposen vuonna 2016 valmistunut YAMK- opinnäytetyö tarkasteli Elämäni Sankari ry:n tuotteita palvelumuotoiluprosessina. Opinnäytetyön löydät täältä.

Tuloksia toiselta asteelta

Vuosina 2010–2014 järjestetyssä Terveenä työelämään -projektissa kysyimme opiskelijoilta, mitkä tekijät ovat vähentäneet heidän päihteiden käyttöään. Noin 9 000 opiskelijan mukaan eniten siihen vaikuttavat koti ja vanhemmat, kaverit ja koulussa tai oppilaitoksessa saatu tieto päihteistä. 42 prosenttia vastaajista piti koulussa saatua tietoa merkittävänä tekijänä. Toisen asteen opiskelijoista 73 prosenttia ilmoitti saaneensa uutta tietoa oppitunneiltamme.

Toisen asteen työmme on vakiintunut projektin myötä. Lisää tietoa löydät täältä.

Toimintakertomus

Löydät vuoden 2022 toimintakertomuksemme painamalla tästä

yli 0
pidettyä päihdeoppituntia
yli 0
tavoitettua ihmistä
0 %
nuorista kokee oppituntimme hyödylliseksi
0 %
nuorista saa oppitunneillamme uutta tietoa