33

Hyvää palautetta nuorilta ja yhteistyökumppaneilta

Elämäni Sankari ry on vuodesta 1998 alkaen toteuttanut yhteensä yli 6000 päihdeoppituntia, joissa olemme tavoittaneet noin 185 000 henkilöä. 

Yksi toimintamme tavoitteista on lisätä uuden tiedon määrää päihdeoppituntien avulla. Vuonna 2019 pitämiemme oppituntien (608 kpl) perusteella onnistuimme siinä hyvin, sillä vastaajista 86 prosenttia ilmoitti saaneensa uutta tietoa.

Tuloksia toiselta asteelta

Vuosina 2010–2014 järjestetyssä Terveenä työelämään -projektissa kysyimme opiskelijoilta, mitkä tekijät ovat vähentäneet heidän päihteiden käyttöään. Noin 9 000 opiskelijan mukaan eniten siihen vaikuttavat koti ja vanhemmat, kaverit ja koulussa tai oppilaitoksessa saatu tieto päihteistä. 42 prosenttia vastaajista piti koulussa saatua tietoa merkittävänä tekijänä. Toisen asteen opiskelijoista 73 prosenttia ilmoitti saaneensa uutta tietoa oppitunneiltamme.

+ 0
pidettyä päihdeoppituntia
0
tavoitettua ihmistä
0 %
nuorista kokee oppituntimme hyödylliseksi
0 %
nuorista saa oppitunneillamme uutta tietoa