Peruskouluille

Elämäni Sankari ry:n työn pääpaino on kohtaamistyössä, jota teemme eri toimintaympäristöissä. Kohtaamme lapsia ja nuoria mm. päihde- ja hyvinvointioppitunneillamme, koulutamme oppilaitosten henkilöstöä ja järjestämme koulu- ja kaupunkikohtaisia vanhempainiltoja.
 
Kohtaamistilanteissa jaamme tietoa monipuolisten, innostavien menetelmien avulla, jalkautamme hyvinvointikyselyidemme tuloksia, pyrimme vaikuttamaan päihdeasenteisiin ja vahvistamme päihteiden käytöltä suojaavia tekijöitä. 
 
Lisätietoja:
040 418 6675 / Suvi Koivulahti (äitiyslomalla)
040 535 9495 / Henrik Norrena
040 764 6989 / Mira Paananen
 
 
 

Pidä pääsi -koulukiertue 2022-2025

”Pidä pääsi” -koulukiertue on toimintakokonaisuus, jossa kierrämme KEUSOTE:n alueen kuntien kouluissa pitämässä päihdeoppitunteja 7. luokkalaisille. Kiertueeseen kuuluu myös hyvinvointikyselyiden toteuttaminen, joihin saammekin vuosittain kiertueen kunnista lähes 5000 vastausta vuosittain. Myös vanhempainillat ja opettajainfot kuuluvat kokonaisuuteen ja niiden avulla saamme jaettua hyödyllistä tietoa vanhemmille ja koulun henkilökunnalle.

”Pidä pääsi” -koulukiertue pilotoitiin lukuvuonna 2022-23.

Toteutamme ”Pidä pääsi” -koulukiertuetta yhteistyössä KEUSOTE:n sekä osallistuvien kuntien opetustoimien kanssa.

Valitsen itse – päihdekasvatusohjelma

Valitsen Itse -ohjelma on Lappeenrannassa vuosina 2006-2008 kehitetty ja myöhemmin jalostettu toimintakokonaisuus, jonka avulla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia ehkäisevässä päihdetyössämme. Nykyisin kaikki pitkäjänteinen yhteistyömme nojaa kyseisen ohjelman runkoon, jota toteutamme eri kumppaneidemme kanssa. Ohjelman sisällöllinen puoli täyttää hyvin THL:n ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit. 

Päihdeoppitunnit

Työmme keskiössä ovat päihde- ja hyvinvointiteemaiset oppitunnit , jotka tähtäätävät vuorovaikutuksellisin ja toiminnallisin keinoin tiedon lisäämiseen ja asenteihin sekä arvoihin vaikuttamiseen. Oppitunnit toteutetaan luokkakohtaisesti, jolloin tuttu luokkaympäristö sallii turvallisemman, avoimen keskustelun. 

elamani_sankari_banner_11

Hyvinvointikyselyt

Kohtaavan työn sisältöjen suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa hyödynnetään internetkyselyjä, joilla kerätään tietoa kohderyhmän hyvinvointikäyttäytymisestä. Tulokset saadaan nopeasti ja raportit jäävät sekä luokka-asteittain että yhteenvetona koulun käyttöön. Tuloksia hyödynnetään tilaisuuksissa oppilaiden, henkilöstöjen ja vanhempien kanssa. Vuosittain saamme tietoa nuorten hyvinvoinnista reilulta tuhansilta oppilailta ja opiskelijoilta. 

33

Päihdekupla -tapahtuma

Päihdekupla -tapahtuma on 5.–6.-luokkalaisille kohdennettu monipuolinen ja osallistava noin 2,5 tunnin mittainen kokonaisuus. Tapahtuma koostuu rasteista, joissa käsitellään päihteitä ja elämänhallintaan liittyviä teemoja. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikkakunnan nuorten parissa toimivien työntekijöiden kanssa. Halutessaan mukaan voi ottaa myös oppilasyhteistyönä alan opiskelijoita. Päihdekupla-tapahtuma on ollut Hyvinkäällä useamman vuoden osa opetussuunnitelmaa ja se nähdään tärkeänä osana nuorten ehkäisevää päihdetyötä. Hyvinkään lisäksi Päihdekupla -tapahtuma on toteutettu onnistuneesti mm. Keravalla ja Järvenpäässä.

Päihdetietoa vanhemmille ja koulujen henkilöstölle

Myös lasten ja nuorten vanhemmat sekä koulujen henkilöstö tarvitsevat monipuolista tietoa päihteistä ja niiden käytön ehkäisystä. 

Vanhempainilloissa koulutetut ohjaajamme tuovat terveisensä oppilastapaamisista ja jalkauttavat hyvinvointikyselyiden tuloksia nuorten vanhemmille. Tilaisuudet perustuvat vuorovaikutukseen, keskusteluun ja koulun oman tilanteen läpikäymiseen. Vanhemmat saavat kattavan kuvauksen myös alueen päihdetilanteesta ja kasvatustyön haasteista. Tarjoamme ratkaisumalleja ja ohjaamme vanhempia löytämään lisätietoa asiasta.

Vanhempainillat

 • Monipuolinen ja mielenkiintoinen sisältö
 • Mahdollisuus interaktiivisuuteen (tarvittaessa käytössä äänestyslaitteisto)
 • Käsitellään oman koulun hyvinvointikyselyiden tuloksia
 • Kesto 60–90 min

Koulun henkilöstön koulutus

 • Räätälöity päihdekoulutus paikallinen päihdetilanne huomioiden
 • Ryhmäytys-koulutus lasten ja nuorten kanssa toimiville
 • Mahdollisuus vaikuttaa sisältöön
 • Mahdollisuus interaktiivisuuteen (tarvittaessa äänestyslaitteisto)
 • Kesto 90 min

Liikuntapahtumat lapsille ja nuorille

Päihdeoppituntien lisäksi tarjoamme lapsille ja nuorille liikuntaa tai harrastuksia painottavia tapahtumia. Tapahtumat täydentävät kouluissa tekemäämme työtä sekä auttavat korostamaan valintojen ja vaihtoehtojen merkitystä. Tapahtumat räätälöidään asiakkaiden kanssa yhteistyössä. 

Liikuntaa ja harrastuksia painottavat tapahtumat

 • Sisältö suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa kohderyhmän mukaiseksi
 • Kesto puoli päivää tai koko päivä
sankari_sporttileiri