elamani_sankari_banner_05

Valitsen itse – päihdekasvatusohjelma

Valitsen Itse -ohjelma on Lappeenrannassa vuosina 2006-2008 kehitetty ja myöhemmin jalostettu toimintakokonaisuus, jonka avulla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia ehkäisevässä päihdetyössämme. Nykyisin kaikki pitkäjänteinen yhteistyömme nojaa kyseisen ohjelman runkoon, jota toteutamme eri kumppaneidemme kanssa. Ohjelman sisällöllinen puoli täyttää hyvin THL:n ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit. 

Päihdeoppitunnit

Ehkäisevässä päihdetyössämme keskiössä on vuorovaikutuksellinen ja tiedon lisäämiseen ja jäsentämiseen tähtäävä keskustelu sekä aito kohtaaminen nuorten kanssa. Ryhmäinterventiot eli päihdeoppitunnit ovat luokkakohtaisia oppitunteja, joissa voidaan hyödyntää puhelimia tai interaktiivista äänestysjärjestelmää, jolloin esimerkiksi kaukosäädintä käyttämällä oppilaat saavat mielipiteensä erilaisiin teemoihin liittyen julki anonyymisti. Ryhmän vastausjakauma voidaan heijastaa prosentteina taululle, jolloin tuloksista voidaan keskustella ryhmässä. Muina menetelminä käytämme esim. päihdekortteja, lyhytelokuviamme ja toiminnallisia workshop-menetelmiä.

elamani_sankari_banner_11

Hyvinvointikyselyt

Kohtaavan työn sisältöjen suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa hyödynnetään internetkyselyjä, joilla kerätään tietoa kohderyhmän hyvinvointikäyttäytymisestä. Tulokset saadaan nopeasti ja raportit jäävät sekä luokka-asteittain että yhteenvetona koulun käyttöön. Tuloksia hyödynnetään tilaisuuksissa oppilaiden, henkilöstöjen ja vanhempien kanssa. Vuosittain saamme tietoa nuorten hyvinvoinnista reilulta 5 000 oppilaalta. 

33

Päihdekupla -tapahtumat

Päihdekupla-tapahtumat ovat suunnattu alakoulun viimeisille luokille ja ne järjestetään moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lue lisää Tapahtumat- sivulta. 

Päihdetietoa vanhemmille ja koulujen henkilöstölle

Myös lasten ja nuorten vanhemmat sekä koulujen henkilöstö tarvitsevat monipuolista tietoa päihteistä ja niiden käytön ehkäisystä. 

Vanhempainilloissa koulutetut ohjaajamme tuovat terveisensä oppilastapaamisista ja jalkauttavat hyvinvointikyselyiden tuloksia nuorten vanhemmille. Tilaisuudet perustuvat vuorovaikutukseen, keskusteluun ja koulun oman tilanteen läpikäymiseen. Vanhemmat saavat kattavan kuvauksen myös alueen päihdetilanteesta ja kasvatustyön haasteista. Tarjoamme ratkaisumalleja ja ohjaamme vanhempia löytämään lisätietoa asiasta.

Vanhempainillat

 • Monipuolinen ja mielenkiintoinen sisältö
 • Mahdollisuus interaktiivisuuteen (tarvittaessa käytössä äänestyslaitteisto)
 • Käsitellään oman koulun hyvinvointikyselyiden tuloksia
 • Kesto 60–90 min

Koulun henkilöstön koulutus

 • Räätälöity päihdekoulutus paikallinen päihdetilanne huomioiden
 • Ryhmäytys-koulutus lasten ja nuorten kanssa toimiville
 • Mahdollisuus vaikuttaa sisältöön
 • Mahdollisuus interaktiivisuuteen (tarvittaessa äänestyslaitteisto)
 • Kesto 90 min

Liikuntapahtumat lapsille ja nuorille

Päihdeoppituntien lisäksi tarjoamme lapsille ja nuorille liikuntaa tai harrastuksia painottavia tapahtumia. Tapahtumat täydentävät kouluissa tekemäämme työtä sekä auttavat korostamaan valintojen ja vaihtoehtojen merkitystä. Tapahtumat räätälöidään asiakkaiden kanssa yhteistyössä. 

Liikuntaa ja harrastuksia painottavat tapahtumat

 • Sisältö suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa kohderyhmän mukaiseksi
 • Kesto puoli päivää tai koko päivä
sankari_sporttileiri