elamani_sankari_sportti_2

Tarjontamme muille yhteisöille

Tarjoamme urheiluseuroille ja muille yhteisöille monipuolisia elämänhallintaan, päihteisiin ja terveisiin vaihtoehtoihin liittyviä luentoja ja liikuntatapahtumia. Tilaisuudet voidaan kohdentaa nuorille, heidän vanhemmilleen tai seuratoimijoille (ohjaajille/valmentajille/joukkueenjohtajille). Jokainen tilaisuus räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Verkkokoulutus ehkäisevään päihdetyöhön

Tarjoaa ajantasaista ja monipuolista tietoa päihteistä sekä tukea ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen osana valmennus- ja urheiluseuratyötä.

Koulutusmateriaali pohjautuu kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon sekä Elämäni Sankari ry:n kokemuksiin nuorten parissa tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä.

 • MAKSUTON koulutus koostuu viidestä osiosta:
  1. Terveyttä edistävä urheiluseura
  2. Päihteet
  3. Huumausaineet
  4. Doping
  5. Päihteettömyyden edistäminen urheiluseurassa
 • Kurssin voi suorittaa täysin oman aikataulun ja tavoitteen mukaisesti (tunnukset voimassa ja verkkokurssi auki 30 päivää rekisteröitymisestä alkaen)
 • Joka 10. verkkokurssin suorittaneelle tavarapalkinto
 • Verkkovalmennus tapahtuu Suomen Valmentajat ry:n Priima -oppimisalustalla

Päihdeoppitunnit yli 7-vuotiaille (Ryhmäinterventiot)

 • Sisältö ikätason mukaan
 • Aiheina päihteet, elämänhallinta ja terveet elintavat
 • Tilaajalla mahdollisuus vaikuttaa sisältöön
 • Ryhmäkohtaisesti (tarvittaessa laajennettuna)
 • Kesto 90 min
elamani_sankari_banner_11

Toimijoiden koulutus (opettajat, ohjaajat, valmentajat / muut toimijat)

 • Räätälöity päihteitä ja elämänhallintataitoja käsittelevä koulutus
 • Paikallinen päihdetilanne huomioidaan
 • Räätälöity ryhmäytys-koulutus lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
 • Sisältöihin mahdollisuus vaikuttaa
 • Mahdollisuus interaktiivisuuteen (mukana äänestyslaitteisto)
 • Kesto 90 min
elamani_sankari_banner_01

Hyvinvointikyselyt (Tiedonkeruu kohderyhmästä)

 • Kohderyhmien hyvinvointitiedon kartoitus Webropol-kyselyllä
 • Nopeat tulokset
 • Tuloksista raportit ryhmittäin ja yhteenvetona
 • Erillinen ohjeistus kyselyn toteuttamiseksi.
elamani_sankari_banner_12

Liikuntatapahtuma

 • Kohderyhmän mukaan räätälöity liikuntaa tai harrastuksia painottava tapahtuma
 • Sisältö suunnitellaan yhteistyönä
 • Kesto 2-3 tuntia, puoli päivää tai koko päivä
elamani_sankari_banner_14