Ehkäisemme ja vähennämme työllämme päihdehaittoja

Järjestömme toiminta on pääosin yleistä ehkäisevää työtä riskiehkäisyn ja korjaavan/hoidollisen työn sijaan. Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Haluamme toiminnallamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kannustaa heitä lisäämään päivittäistä liikuntaa.

Vaikutamme niin valtakunnallisella kuin paikallisella ja alueellisella tasolla. Valtakunnallisesti osallistumme muun muassa ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston toimintaan. Paikallisesti ja alueellisesti teemme kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa tapaamme 7–18- vuotiaita lapsia ja nuoria. Suurin osa kohtaamistamme nuorista on 13–17-vuotiaita. Koulujen kautta tavoitamme myös lasten ja nuorten vanhempia, mikä auttaa meitä tukemaan perheiden hyvinvointia.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot: Aitous ja välittäminen, asiantuntijuudella vaikuttavuutta.

Missio (ydintehtävä)

Kohtaamme, näemme, kuulemme - luomme näköaloja hyvinvointiin

Visio

Läsnäolevampi ja empaattisempi tulevaisuus, jossa jokaisella on OIKEUS tulla kohdatuksi

Ehkäisevän päihdetyömme tavoitteina ovat