Ehkäisemme ja vähennämme työllämme päihdehaittoja

Järjestömme toiminta on pääosin yleistä ehkäisevää työtä riskiehkäisyn ja korjaavan/hoidollisen työn sijaan. Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Haluamme toiminnallamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kannustaa heitä lisäämään päivittäistä liikuntaa.

Vaikutamme niin valtakunnallisella kuin paikallisella ja alueellisella tasolla. Valtakunnallisesti osallistumme muun muassa ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintaan. Paikallisesti ja alueellisesti teemme kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa tapaamme 7–18- vuotiaita lapsia ja nuoria. Suurin osa kohtaamistamme nuorista on 13–17-vuotiaita. Koulujen kautta tavoitamme myös lasten ja nuorten vanhempia, mikä auttaa meitä tukemaan perheiden hyvinvointia.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot: luotettavuus, vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, jatkuva uudistuminen ja nykyaikaisuus.

Missio

Päihteiden käyttö vähenee ja hyvinvointi lisääntyy.

Visiot 2021-2023

Elämäni Sankari ry:llä on vahva asema ehkäisevän työn toimijana Etelä-Suomessa, jossa tunnettavuutemme on kasvanut. Järjestön rahoituspohja on laajentunut ja monipuolistunut.

Tavoitteemme

elamani_sankari_banner_05