elamani_sankari_banner_13

Materiaalipankki

Materiaalipankkiin on koottu Elämäni Sankari ry:n omien materiaalien lisäksi linkkejä muiden toimijoiden tarjoamiin materiaaleihin. Linkkien takaa löydät hyödyllisiä ja mielenkiintoisia materiaaleja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihdekasvatuksen tueksi opetus- ja ohjaustyössä.

Yläkoulu ja II-aste

Elämäni Sankari ry:n omat lyhytelokuvat on tarkoitettu nuorten kanssa käytävien päihdekeskustelujen virikemateriaaleiksi. Elokuvia voit hyödyntää monipuolisesti päihde- ja mielenterveysasioiden käsittelyssä kouluissa, oppilaitoksissa, vanhempainilloissa, koulutustilaisuuksissa ja verkostotapaamisissa.

Pienet illanistujaiset. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tuottama lyhytelokuva, jonka on tarkoitus toimia pohjana päihdeaiheiselle keskustelulle.
https://www.nuortenelama.fi/content/pienet-illanistujaiset-2038

Hukkaputki
on tarinapeli, joka on suunnattu noin 12–15-vuotiaille nuorille. Peli soveltuu osaksi yläkoululaisten opetusta.
https://nuortenlinkki.fi/peli

Lyhytelokuva School’s out
on nuorille suunnattu draamaelokuva paineenalaisesta päihteidenkäytöstä, ystävyydestä ja ihastumisesta.
https://nuortenlinkki.fi/tarinat/lyhytelokuva

Kysymyksiä yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Aiheina mm. alkoholi, liikenne, huumeet, tupakka, seksi liikunta, pelaaminen ja muu riskinotto.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110935/Sex_drugs__Verkko.pdf?sequence=1

”Tietoa ja tipsejä hyvään oloon”. Nuorille suunnattu sivusto hyvinvointiin liittyen. 
https://www.fressis.fi/

Päihdelinkin viihteellisillä tietovisoilla voi testata tietonsa päihteistä, alkoholista, kannabiksesta, lääkkeistä, pelaamisesta netinkäytöstä ja nuuskasta.
https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietovisat


Erilaisia aineistoja ammattilaisten hyödynnettäväksi päihdekasvatuksessa:

https://www.mll.fi/ammattilaisille/ammattilaisten-aineistot/koulujen-aineistot/paihdekasvatuksen- aineistot/

http://www.ehyt.fi/fi/opetusalan-ammattilaiset

5. ja 6. luokka

Hukkaputki on tarinapeli, joka on suunnattu noin 12–15-vuotiaille nuorille. Peli soveltuu osaksi kuudesluokkalaisten opetusta.
https://nuortenlinkki.fi/peli

Smokefree-rastirata on opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien terveystiedonopetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
http://www.smokefree.fi/fi/smokefree-rastirata/

Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamalli. Tarkoitettu erityisesti nivelvaiheessa 6.-7.luokkien vaihteessa olevien lasten vanhemmille.
http://klaari.munstadi.fi/nuorten-paihteettomyyden-tukeminen-vanhempainiltamalli/

Erilaisia aineistoja ammattilaisten hyödynnettäväksi päihdekasvatuksessa:

https://www.mll.fi/ammattilaisille/ammattilaisten-aineistot/koulujen-aineistot/paihdekasvatuksen-%20aineistot/

http://www.ehyt.fi/fi/opetusalan-ammattilaiset