elamani_sankari_banner_13

Materiaalipankki

Materiaalipankkiin on koottu Elämäni Sankari ry:n omien materiaalien lisäksi linkkejä muiden toimijoiden tarjoamiin materiaaleihin. Linkkien takaa löydät hyödyllisiä ja mielenkiintoisia materiaaleja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihdekasvatuksen tueksi opetus- ja ohjaustyössä.

Yläkoulu ja II-aste

Elämäni Sankari ry:n omat lyhytelokuvat on tarkoitettu nuorten kanssa käytävien päihdekeskustelujen virikemateriaaleiksi. Elokuvia voit hyödyntää monipuolisesti päihde- ja mielenterveysasioiden käsittelyssä kouluissa, oppilaitoksissa, vanhempainilloissa, koulutustilaisuuksissa ja verkostotapaamisissa.

Pienet illanistujaiset on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tuottama lyhytelokuva, jonka on tarkoitus toimia pohjana päihdeaiheiselle keskustelulle.


Hukkaputki
on tarinapeli, joka on suunnattu noin 12–15-vuotiaille nuorille. Peli soveltuu osaksi yläkoululaisten opetusta.

Lyhytelokuva School’s out
on nuorille suunnattu draamaelokuva paineenalaisesta päihteidenkäytöstä, ystävyydestä ja ihastumisesta.

Kysymyksiä yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Aiheina mm. alkoholi, liikenne, huumeet, tupakka, seksi liikunta, pelaaminen ja muu riskinotto.


”Tietoa ja tipsejä hyvään oloon”. Nuorille suunnattu sivusto hyvinvointiin liittyen. 


Päihdelinkin viihteellisillä tietovisoilla voi testata tietonsa päihteistä, alkoholista, kannabiksesta, lääkkeistä, pelaamisesta netinkäytöstä ja nuuskasta.

 

Erilaisia aineistoja ammattilaisten hyödynnettäväksi päihdekasvatuksessa:

5. ja 6. luokka

Hukkaputki on tarinapeli, joka on suunnattu noin 12–15-vuotiaille nuorille. Peli soveltuu osaksi kuudesluokkalaisten opetusta.

Smokefree-rastirata on opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien terveystiedonopetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.


Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamalli. Tarkoitettu erityisesti nivelvaiheessa 6.-7.luokkien vaihteessa olevien lasten vanhemmille.Erilaisia aineistoja ammattilaisten hyödynnettäväksi päihdekasvatuksessa: