elamani_sankari_banner_05

Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen järjestö

Elämäni Sankari ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka tekee kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa aina alakoulusta toiselle asteelle. Valtakunnallisella tasolla kuulumme EPT-verkostoon ja paikallisesti vaikutamme Hyvinkään kaupungin HYVINVOINTI -työryhmässä. Toiminnassamme edistämme ihmisten hyvinvointia ja terveyttä mm. järjestämiemme tapahtumien avulla.

Elämäni Sankari ry on hallinnollisesti kevyt, itsenäinen sekä poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton toimija. Arvojamme ovat luotettavuus, asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja nykyaikaisuus – ja toimimme niiden mukaisesti.

Toiminnan rahoitus

Päätukijamme on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen avustuskeskus STEA, jonka avustusosuus järjestön rahoituksesta kattaa noin 70 prosenttia. Muu rahoitus muodostuu kuntayhteistyöstä, koulujen ja oppilaitosten omavastuuosuudesta, säätiörahoituksesta, omien materiaalien myynnistä, omien tapahtumiemme tuotoista sekä avustuksista tukijoilta.

Toimihenkilöt ja hallitus

Järjestössä työskentelee neljä kokopäivätoimista toimihenkilöä: toiminnanjohtaja, tapahtumakoordinaattori, kohtaamistyönkehittäjä ja hankekoordinaattori. Lisäksi toisen asteen koordinointi on ulkoistettu osa-aikaiselle kohtaamistyönkehittäjälle. Käytämme tarvittaessa osa-aikaisia ja/tai ulkopuolisia asiantuntijoita ja työllistämme myös kesäisin nuoria leiriohjaajina.


Järjestön toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jota johtaa hyvinkääläinen Minna Karhunen. Aiempi puheenjohtajamme sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa nimitettiin Elämäni Sankari ry:n kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2017. Hallitukseen valitaan vuosittain 4–5 jäsentä. Kaudella 2019–2020 hallituksemme jäseninä toimivat Markku Mauno, Tuija Muurinen, Janne Marvaila, Hannele Liesmäki ja Reetta Rautio. Hallituksen kokousten valmistelijana toimii toiminnanjohtaja Henrik Norrena.