Toiseen asteen oppilaitokset

Terveenä työelämään -toimintamalli

Terveenä työelämään – ehkäisevän päihdetyön toimintamalli on saman nimiseen projektiin perustuva toimenpidesuositus ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Malli kehitettiin samannimisessä projektissa vuosina 2009-2012 yhteistyössä Hyria Koulutus Oy:n ja ammattioppilaitos Sampon kanssa.  

Toimintojen keskiössä on opiskelijaryhmälle toteutettu ryhmäinterventio, arvoihin ja asenteisiin vaikuttava keskustelutilaisuus osana terveystiedon opetusta.  Toiminnallisissa ryhmäinterventioissa opiskelijat kohdataan eri toimijoiden toimesta lyhyillä, vuorovaikutteisilla tietoiskurasteilla. Rastipisteiden aihealueet ovat päihteet, suojaavat tekijät, liikunta, elämänhallinta sekä kokemusasiantuntijuus.

Osana kokonaisuutta toteutetaan lisäksi hyvinvointikyselyt 2. asteen opiskelijoille hyvinvointi- ja päihdekäyttäytymisen arvioimiseksi. Tuloksia hyödynnetään myös sisältöjen painotuksia suunnitellessa.

Opiskelijoiden vanhemmat kohdataan oppilaitoskohtaisissa vanhempainvarteissa, joissa kerrotaan oppilaitosten keskeisimmät hyvinvointikyselyiden tulokset. Tilaisuudet ovat vuorovaikutuksellisia ja koemme ne erityisen tärkeiksi sekä vanhempien kasvatustyötä tukeviksi. Vanhempainvarttien lisäksi järjestämme tilaajan toiveesta myös henkilöstökoulutuksia. 

Ryhmäinterventioiden sisältöjen tukemiseksi oppilaitoksissa voidaan järjestää erilaisia ryhmäytymispäiviä. Tilaajan halutessa voimme toteuttaa ”buusteri”- päivän 2. tai 3. vuosikurssin opiskelijoille jatkumona Terveenä työelämään- kokonaisuudelle.

Kaikessa opiskelijoille toteutetussa kohtaamistyössä lähtöajatuksena pidetään tiedon lisäämistä sekä arvoihin ja asenteisiin vaikuttamaan pyrkimistä. Opiskelijat haastetaan pohtimaan omia arvoja sekä asenteitaan ja rakentavassa, hyvässä hengessä myös perustelemaan niitä.

Terveenä työelämään- projektin toimintatutkimuksen raportti on luettavissa tästä. / Petri Kylmänen sairaanhoitaja YAMK 2013.

Lisätietoja Terveenä työelämään- toimintamallista:

Toiminnanjohtaja
Henrik Norrena
040 535 9495
henrik@elamanisankari.fi

Kohtaamistyön kehittäjä (2. aste)
Timo Hupponen
044 511 9548
timo@elamanisankari.fi

Päihde -ja hyvinvointiluennot

Räätälöimme tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti päihde- ja hyvinvointiluentoja 2. asteen opiskelijoille. Pyrimme luokkakohtaiseen työskentelyyn varmistaaksemme avoimen keskustelun mahdollisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden toteutumisen. Painotukset ovat elämänhallinnallisten asioiden lisäksi vahvasti päihdeteemoissa. 

Luentojen lisäksi voimme toteuttaa tapahtumapäiviä joko itse tai  yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nämä tapahtumapäivät ovat antoisia kokonaisuuksia päihde- ja hyvinvointiasioiden käsittelyssä.