Tietoa ja apua

Tämän osion tarkoituksena on tukea ja antaa lisätietoja päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin. Kenenkään ei tule koskaan jäädä yksin näiden asioiden kanssa. Tukea ja lisätietoa on aina saatavilla. On kuitenkin aina hyvä varmistaa eri tietolähteitä, jotta saat luotettavaa tietoa.

Lisäksi alla linkkejä asiatiedoiltaan luotettaviin tuntemiimme sivustoihin.

Mielikuva päihteiden ongelmakäyttäjästä

Tänä päivänä mielikuva päihteiden ongelmakäyttäjästä on muuttunut. Melkeinpä kuka tahansa voi jossakin määrin käyttää jotain päihteitä esim. huumausaineita ilman, että pystyisimme käyttöä havaitsemaan tai tunnistamaan. On syytä muistaa, että esim. alkoholin aiheuttamat ongelmat kohdistuvat suurelta osin työssäkäyvään väestöön ja heidän perheisiinsä – ei siis alkoholin ongelmakäyttäjiin.

Käytön epäily

Läheisen päihteiden käytön epäily aiheuttaa aina suurta huolta ihmisissä. Jokaiseen epäilyyn kannattaa suhtautua vakavasti ja ottaa asia rohkeasti puheeksi. Epäilijälle on tarjolla monenlaista tietoa ja tukea vaikeassa tilanteessa ja siinä, miten siinä voi toimia omaksi ja käyttäjän parhaaksi. Erityisesti huumausaineiden kohdalla on niiden arvaamattomuuden vuoksi ensiarvoisen tärkeää uskaltaa puuttua asiaan välittömästi.

Kokeilu

Päihteitä kokeilevat nuoret ovat tavallisia nuoria, jotka tutustuvat eri päihteisiin usein kavereidensa kautta ja kokeilevat niitä ensi kerran tutussa seurassa. Näin on asian laita myös huumausaineiden kohdalla. Nuorten asenteet huumeita, varsinkin kannabista, kohtaan ovat muuttuneet viime vuosina entistä myönteisemmiksi. Tässä riittää työsarkaa ja haastetta meille kaikille.

Suurin osa nuorten päihdekokeiluista jää kokeiluksi, mutta toisille syntyy enemmän ongelmia ja jopa riippuvuuttakin. Tästä syystä vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeää puuttua nuoren huumeiden käyttöön heti, kun käytöstä herää pienikin epäilys.

Mistä lisätietoa asiasta ja tukea

Onneksemme elämme maailmassa, josta ei tietoa puutu. Internetistä löytyy useita erittäin hyviä sivustoja, joista lisätietoa on saatavilla. Monella kotimaisella toimijalla on myös valtakunnallisia puhelinnumeroita, joihin voi soittaa saadakseen apua ja tukea ongelmiinsa. Päihdeasioissa seuraavat linkit ovat ehdottoman luotettavia ja hyviä sivustoja.

www.paihdelinkki.fi

www.irtihuumeista.fi

www.apua.info

www.mll.fi/nuortennetti

www.mll.fi/vanhempainnetti