Elämäni Sankari ry perusti muistorahaston

Elämäni Sankari ry perusti 17.4.2019 ”Jarno Saarisen muistorahaston” kunnioittaakseen pitkäaikaisen työntekijänsä muistoa ja tukeakseen haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja nuoria perheineen.

Muistorahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Elämäni Sankari ry:n yhteiskuntavastuullista toimintaa. Rahastolla halutaan tukea vähävaraisten ja erityisiä haasteita kohdanneiden lasten harrastuksia sekä heidän perheitään. Tarkoituksensa mukaisesti rahasto voi hakemuksien perusteella jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä.

Stipendin jakoperusteet ovat seuraavat:

  • Perheen / lapsen sosioekonominen tausta
  • Perheen / lapsen akuuttitilanne
  • Muu riittävä perustelu stipendin saamiselle

 

Elämäni Sankari ry:n yhteiskuntavastuullisen toiminnan stipendejä voidaan hakea koko toimintavuoden ajan. Hakemukset tehdään kirjallisena rahaston johtoryhmälle ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Jaettavat stipendit hyväksytään rahaston johtoryhmän toimesta. Ensimmäinen tukisumma kerättiin Jarnon & Annan tyttärelle ja se luovutettiin elokuussa 2019. 

Rahastoa tukevia lahjoituksia voi tehdä tilisiirtona alla olevalle tilille. Kirjoita viestiksi Muistorahasto.

Saaja: Elämäni Sankari ry

Nordea: FI03 1029 3000 3150 27

Viesti: MUISTORAHASTO

Muistorahastosta ja siihen liittyvästä toiminnasta voi tiedustella järjestön toiminnanjohtajalta Henrik Norrenalta.

Elämäni Sankari ry perusti 17.4.2019 ”Jarno Saarisen muistorahaston” kunnioittaakseen pitkäaikaisen työntekijänsä muistoa ja tukeakseen haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja nuoria perheineen.

Fast Decade Records kokosi upean kokoelmacd:n kunnioittaakseen sekä punk rock -musiikkia että siinä vaikuttanutta Jarno Saarista. Levytuoton he halusivat kohdentaa Elämäni Sankari ry:n Jarno Saarisen muistorahastoon. Kiitämme suuresti tästä eleestä ja lupaamme laittaa hyvän kiertämään muistorahaston kautta.