elamani_sankari_tuotteet

Päihdekupla -toimintamalli

Valitsen itse -toimintamalli

Terveenä työelämään- toimintamalli

Päihdekupla- toimintamalli on suunnattu alakoulun 5. tai 6. luokille ja se yhdistää moniammatillisena yhteistyöprojektina kunnan eri toimijoita. Sisällöt painottuvat päihteisiin ja elämänhallintaa tukeviin teemoihin. 

 Toimintamalli sisältää peruskouluille suunnatut toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset päihde- ja hyvinvointioppitunnit sekä hyvinvointikyselyt ikäluokittain, henkilöstön infotilaisuudet ja tarvittaessa vanhempainillat. 

2. asteen oppilaitoksille suunnattu toimintamalli. Opiskelijoille järjestetyt ryhmäinterventiot toteutetaan rastityyppisenä tapahtumana, jossa yhtenä osana on myös kokemusasiantuntijuus. Sisällöissä painotetaan päihteitä, elämänhallintaa, suojaavia tekijöitä ja liikuntaa toiminnallisuutta hyödyntäen. 

Päihde- ja hyvinvointioppitunnit

Hyvinvointikyselyt

Nuoren urheilijan hyvinvointi- teemaoppitunnit

Toteutamme luokkakohtaisia ryhmäinterventioita päihde- ja hyvinvointioppituntien muodossa. Oppituntien sisällöt räätälöidään tilaajan toiveen ja tarpeen mukaisesti kohderyhmän ikä huomioiden. Vuorovaikutukselliset ja toiminnalliset oppitunnit ovat kestoltaan 60-90min. 

Toteutamme anonyymejä internetkyselyjä, jolla kartoitetaan kohderyhmän päihde- ja hyvinvointikäyttäytymistä. Tulokset on saatavissa nopeasti reaaliajassa ja niistä jää raportit koulun käyttöön sekä kootusti että luokka-asteittain. Tuloksia hyödynnetään sisältöjen suunnittelussa ja oppilaiden, huoltajien sekä henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa / tilaisuuksissa.

Nuorten urheilun ja vapaa-ajan toimintaympäristöön suunnatut, toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset sekä kohderyhmää eri menetelmillä osallistavat tilaisuudet. Kokonaisuus käsittää monipuolisen teemakokonaisuuden (urheilijan elämänrytmi, ravitsemus, uni, lepo ja palautumisen, päihteet sekä henkinen hyvinvointi) ja sisältöjä voidaan painottaa tilaajan toiveiden mukaisesti. 
Kesto 1,5–2,5 h.

Elämäni Sankari- kirja

Päihdekortit

Koti on tärkein -tuotteet

Nuoren hyvinvointi kuuluu kaikille on avoin tarina päihdekasvatustyöstä ja vanhemmuuden haasteista alati muuttuvissa olosuhteissa.

Päihdekortit ovat oivallinen työväline synnyttämään keskustelua ja käsittelemään päihteisiin liittyviä asioita eri näkökulmista.

Koti on tärkein ehkäisevän päihdetyön yksikkö. Tue toimintaamme ostamalla kampanjatuotteita.