Tuotteemme

Päihdekupla -toimintamalli

Päihdekupla- toimintamalli on suunnattu alakoulun 5. tai 6. luokille ja se yhdistää moniammatillisena yhteistyöprojektina kunnan eri toimijoita. Sisällöt painottuvat päihteisiin ja elämänhallintaa tukeviin teemoihin. 

Valitsen itse -toimintamalli

 Toimintamalli sisältää peruskouluille suunnatut toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset päihde- ja hyvinvointioppitunnit sekä hyvinvointikyselyt ikäluokittain, henkilöstön infotilaisuudet ja tarvittaessa vanhempainillat. 

Terveenä työelämään- toimintamalli

2. asteen oppilaitoksille suunnattu toimintamalli. Opiskelijoille järjestetyt ryhmäinterventiot toteutetaan rastityyppisenä tapahtumana, jossa yhtenä osana on myös kokemusasiantuntijuus. Sisällöissä painotetaan päihteitä, elämänhallintaa, suojaavia tekijöitä ja liikuntaa toiminnallisuutta hyödyntäen. 

Päihde- ja hyvinvointioppitunnit

Toteutamme luokkakohtaisia ryhmäinterventioita päihde- ja hyvinvointioppituntien muodossa. Oppituntien sisällöt räätälöidään tilaajan toiveen ja tarpeen mukaisesti kohderyhmän ikä huomioiden. Vuorovaikutukselliset ja toiminnalliset oppitunnit ovat kestoltaan 60-90min. 

Hyvinvointikyselyt

Toteutamme anonyymejä internetkyselyjä, jolla kartoitetaan kohderyhmän päihde- ja hyvinvointikäyttäytymistä. Tulokset on saatavissa nopeasti reaaliajassa ja niistä jää raportit koulun käyttöön sekä kootusti että luokka-asteittain. Tuloksia hyödynnetään sisältöjen suunnittelussa ja oppilaiden, huoltajien sekä henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa / tilaisuuksissa.

Nuoren urheilijan hyvinvointi- teemaoppitunnit

Nuorten urheilun ja vapaa-ajan toimintaympäristöön suunnatut, toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset sekä kohderyhmää eri menetelmillä osallistavat tilaisuudet. Kokonaisuus käsittää monipuolisen teemakokonaisuuden (urheilijan elämänrytmi, ravitsemus, uni, lepo ja palautumisen, päihteet sekä henkinen hyvinvointi) ja sisältöjä voidaan painottaa tilaajan toiveiden mukaisesti. 
Kesto 1,5–2,5 h.

Neljä tarinaa päihteistä -lyhytdokumenttisarja

”Neljä tarinaa päihteistä” on lyhytdokumenttisarja, jossa kuullaan neljä erilaista tarinaa päihteiden käytön vaikutuksista elämään. Maksuton materiaali yhdistää kokemusasiantuntijuuden ehkäisevään päihdetyöhön. 

Elämäni Sankari- kirja

Nuoren hyvinvointi kuuluu kaikille on avoin tarina päihdekasvatustyöstä ja vanhemmuuden haasteista alati muuttuvissa olosuhteissa.

Päihdekortit

Päihdekortit ovat oivallinen työväline synnyttämään keskustelua ja käsittelemään päihteisiin liittyviä asioita eri näkökulmista.

Koti on tärkein kampanjatuotteet

Koti on tärkein ehkäisevän päihdetyön yksikkö. Tue toimintaamme ostamalla kampanjatuotteita.