+ 0
pidettyä päihdeoppituntia
0
tavoitettua ihmistä
0 %
nuorista kokee oppituntimme hyödylliseksi
0 %
nuorista saa oppitunneillamme uutta tietoa

Ehkäisevää päihdetyötä nuorille

Elämäni Sankari ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka tekee kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa aina alakoulusta toiselle asteelle. Kohtaava työmme on ihmisten välistä kanssakäymistä, vuorovaikutusta, tiedon jakamista sekä vaikuttamista arvoihin ja asenteisiin.

Ehkäisevä työmme kohdentuu alakoulun loppuun, jolloin päihteitä mahdollisesti kokeillaan ja yläkouluun, jolloin kokeilut yleistyvät ja vakiintuvat. Juuri näissä kehitysvaiheissa ehkäisevä työ on erityisen tärkeää.

Tarjoamme räätälöityjä palveluja kouluille, oppilaitoksille, urheiluseuroille ja muille yhteisöille, vanhemmille sekä eri ammattikunnille, kuten opettajille.

Tule mukaan syysleirille!

Elämäni Sankari ry:n Syysleiri järjestetään 12.-16.10.2020 Puolimatkan koululla ja ilmoittautuminen on nyt käynnissä! Tänä vuonna leiri järjestetään totuttua pienimuotoisemmin ja toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota

Lue lisää »

Palvelumme

Palvelut oppilaitoksille

Tarjoamme päihdeoppitunteja lapsille ja nuorille sekä päihdetietoa vanhemmille ja koulujen henkilöstölle. Lisäksi toteutamme hyvinvointikyselyjä ja erilaisia tapahtumia.

Seuroille ja yhdistyksille

Tarjoamme seuroille ja yhdistyksille päihdeoppitunteja, toteutamme hyvinvointikyselyjä ja järjestämme erilaisia liikuntatapahtumia.

Tapahtumat

sankari_sporttileiri

Sporttileirit

Olemme järjestäneet liikuntapainotteisia päivätoimintaleirejä Hyvinkäällä jo 12 vuoden ajan yhteistyössä  Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry:n kanssa.

sankarigolf

SankariGolf

Yrityksille ja yhteisöille suunnattu SankariGolf -kilpailu on Elämäni Sankari ry:n järjestämä perinteinen tapahtuma, jolla kerätään varoja ehkäisevän työn toteukseen.

Anna palautetta

Oppituntipalaute

Palautteen avulla pystymme kehittämään toimintaamme ja muokkaamaan oppituntien sisältöä. Palautteen antaminen kestää n. 5-10 minuuttia.

Sidosryhmäpalaute


Palautteen avulla pystymme kehittämään toimintaamme ja muokkaamaan palveluidemme sisältöä. Palautteen antaminen kestää n. 10 minuuttia.

Tue ja auta

Tue toimintaamme


Olemme voittoa tavoittelematon ehkäisevän päihdetyön järjestö. Kaikki saamamme avustukset ovat toimintamme jatkumisen ja kehittämisen perusta.

Apua tarvitsevalle nuorelle

Kenenkään ei tule koskaan jäädä yksin ongelmien kanssa. Tukea ja tietoa on saatavilla. On kuitenkin aina hyvä varmistaa eri tietolähteiden luotettavuus.