Hyvää palautetta nuorilta, yhteistyökumppaneilta ja päärahoittajaltamme (STEA:lta)

Elämäni Sankari ry:n arviointityö perustuu omaan arvioinnin vuosikelloon, johon määritellään arvioinnin tavoitteet ja aikataulutetaan eri arviointitoimet. Arviointityömme on kehittynyt vuosi vuodelta. Arviointiin liittyvää palautteen keruuta on toiminnassamme toteutettu aina ja nyt viime vuosina erityisen systemaattisesti. Arvioinnin kautta saamamme palaute ohjaa toimintamme suunnittelua ja käytännön toteutusta.  

Nuorten palaute

Toimintamme alusta vuodesta 1998 alkaen olemme toteuttaneet yhteensä yli 8000 päihdeoppituntia, joissa olemme tavoittaneet yli 208 000 henkilöä. Vuosittain keräämme noin 10 %:lta kohtaamistamme nuorista palautetta. Vuoden 2022 palautteiden mukaan 93 % piti oppituntia monipuolisena, 84 % nuorista sai oppitunnilta uutta tietoa, 84 % sai tietoa paikallista hyvinvointipalveluista, 78 % sai keinoja/vinkkejä päihdetarjonnasta kieltäytymiseen ja 72 %:lla kielteinen asenne päihteisiin vahvistui. 

Yhteistyökumppaneiden palaute

Vuonna 2022 kerätyn palautteen mukaan 100% vastaajista piti toimintaamme vuorovaikutuksellisena, 95 % piti toimintaamme monipuolisena, 90 % sidosryhmäläisistämme sai uutta tietoa päihteistä, 67 % sai uutta tietoa paikallisista hyvinvointipalveluista ja 66 % piti asiantuntijuuttamme ehkäisevässä työssä tärkeimpänä syynä yhteistyölle kanssamme. 

Avustuskeskus STEA:n palaute (2017)

Perustui järjestöjen palauteraporttien, tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitysten ja toimintakertomusten analysointeihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöt saivat keskimäärin 44,69 pistettä, kun maksimipistemäärä oli 100. Sankareiden saama pistemäärä oli 52,94 pistettä eli saimme pisteitä selvästi yli keskiarvojen. Pisteytyksen lisäksi saimme raportissa paljon positiivista palautetta toiminnastamme ja myös viitteitä toimintamme esimerkillisyydestä ehkäisevän päihdetyön järjestönä.