HAE MEILLE KOHTAAMISTYÖN KOORDINAATTORIKSI!

Elämäni Sankari ry on hyvinkääläinen vuonna 1998 perustettu ehkäisevän päihdetyön ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijajärjestö, jonka työn pääpaino on kouluilla ja oppilaitoksissa tehtävässä päihdekasvatustyössä. Oppilaitosyhteistyön lisäksi vaikutamme erilaisissa verkostoissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, järjestämme tapahtumia ja valmistamme materiaalia ehkäisevään päihdetyöhön.

Kohtaamistyön koordinaattorimme jäädessä vanhempainvapaalle, etsimme hänelle sijaista ajalle 01.09.2023-15.8.2024. Mahdollinen jatko tarkentuu myöhemmin.

Kohtaamistyön koordinaattorin tehtäviin kuuluu yhteydenpito koulukumppaneihimme, kouluvierailujen koordinointi, Webropol-kyselyiden luominen ja organisoiminen kouluihin, tulosten raportointi sekä muun henkilöstön ohella oppituntien pitäminen, suunnitteleminen ja järjestön viestintä. Työn luonne vaatii vahvaa itseohjautuvuutta ja oman työn johtamista sekä hyvää suomen kielen taitoa. Hakijalta odotamme lisäksi kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta ohjaustyöstä. Ehkäisevän päihdetyön työkokemus, järjestökentän tuntemus ja hakijan monipuolinen osaaminen katsotaan eduksi. Työtehtävän onnistuneeseen hoitamiseen soveltuvat hyvin sosiaali- ja terveysalan, nuoriso- ja/tai liikunta-alan koulutus tai muu soveltuva tutkinto.  

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä ma-pe, mutta sisältää satunnaisesti matka-, ilta- ja viikonlopputöitä.

Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta, jonka mukaan määräytyvät työsuhteen ehdot. Työstä saatava palkka sijoittuu vaativuusryhmään 5, jossa peruspalkka ilman lisiä on 2.400,22 € / kk.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää osoitteeseen henrik@elamanisankari.fi 20.08.2023 klo 16.00 mennessä. Haastattelemme mahdollisesti hakijoita jo hakuajan aikana ja varsinainen valinta tehdään 31.8.2023 mennessä.

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Henrik Norrena 040 535 9495 ja henrik@elamanisankari.fi sekä kohtaamistyön koordinaattori Suvi Koivulahti 040 418 6675 suvi@elamanisankari.fi