Järjestön hankekoordinaattorina toimivan Teemun jatko-opinnot ovat nyt lopullisesti paketissa! Työn ohella Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettu liikunta-alan (Ylempi AMK) tutkinto saavutti päätepisteen Vierumäellä pidetyn valmistumisjuhlan myötä. Todistuksen ja opintomenestyksestä myönnetyn stipendin lisäksi takataskuun kertyi mm. uusia kontaktiverkostoja, ajattelumalleja ja työkaluja sekä modernia tutkittua tietoa suoraan omissa työtehtävissä hyödynnettäväksi ja laajemmin kehittämään järjestön urheilun & vapaa-ajan toimintaympäristöön kohdennettua työtä.

Koulutuksen päättänyt, tapaustutkimuksen lähestymistapaan ja laadulliseen tutkimukseen perustuva opinnäytetyö ”Terveyttä edistävän toimintaympäristön kehittäminen nuorten urheilussa – Keskiössä ehkäisevä päihdetyö”  selvitti urheilullista elämäntapaa haastavia tekijöitä nuorilla urheilijoilla, ehkäisevään päihdetyöhön painottuvan terveyden edistämistyön tarvetta sekä valmentajien ja seuratoimijoiden osaamista ja kouluttautumistarpeita terveyttä edistävän toimintaympäristön toteuttajina. 

Opinnäytetyö tarjoaa Elämäni Sankari ry:lle kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia toimivista käytänteistä, joilla palvelut ja toimintamallit saadaan tehokkaammin vastaamaan toimintaympäristön tarpeita. Lisäksi se toimii kokoavana materiaalina, jossa kuvataan aihepiirin parissa toimivien tahojen sekä jo hiljattain tehtyjen, että meneillään olevien hankkeiden ja toimenpiteiden kokonaislaajuus. Laaja-alaisesti aihetta lähestyvä ja monipuolisesti eri menetelmiä hyödyntänyt työ on luettavissa Theseus -tietokannassa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022102021403

Elämäni Sankari ry onnittelee Teemua ja kaikkia joulun alla eri aloilta valmistuvia opiskelijoita!