Selvästi oman elämän kingi

team-rajattu.jpg

HAE MEILLE KOHTAAMISTYÖNKEHITTÄJÄKSI!


Elämäni Sankari ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka toteuttaa omaan perustehtäväänsä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvan kohtaamistyön eri menetelmin. Järjestämme lisäksi lähinnä nuorille suunnattuja tapahtumia, valmistamme materiaalia ehkäisevään työhön ja vaikutamme sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti eri verkostoissa.

Elämäni Sankari ry:ssä on avoinna kohtaamistyönkehittäjän määräaikainen työsuhde aikavälille 01.08.2019 - 31.12.2020. Työsuhteen jatko arvioidaan vuosittain. Kohtaamistyönkehittäjä vastaa järjestössämme ensisijaisesti kohtaamistyön toteuttamista ja sen kehittämisestä eri toimintaympäristöissämme. Lisäksi työtehtäviin kuuluu järjestön muita työtehtäviä yhteisesti sopimallamme tavalla. Suurin osa työtehtävistä toteutuu Etelä-Suomen alueella, mutta työhön kuuluu myös jonkin verran matka- ja iltatöitä.

Edellytämme hakijalta sosiaali- ja terveysalan peruskoulutusta tai muuta vastaavaa koulutusta pääosin nuorten parissa tehtävää työtä varten. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi työtehtävässä tarvitaan monipuolista osaamista, oma-aloitteisuutta, hyvää esiintymistaitoa ja halukkuutta tehdä töitä nuorten parissa.

Kohtaamistyönkehittäjän palkka kuuluu työehtosopimuksemme mukaisesti vaativuusryhmään neljä, jossa kuukausipalkan määrä sijoittuu ohjeellisesti välille 2.100-2.500 €. Palkan suuruuteen vaikuttavat ensisijaisesti hakijan koulutustaso ja aiemmat työkokemukset. Työpestin aloittamiseen kuuluu perehdytysjakso ja koeaika normaalien työaikakäytäntöjen mukaan. Työterveyshuollon palvelut kuuluvat kaikille järjestön työntekijöille. Valituksi tulleen työntekijän tulee esittää rikostaustaote ennen varsinaisen työsuhteen alkua.

Vapaamuotoiset työhakemukset ja ansioluettelo tulee lähettää toiminnanjohtaja Henrik Norrenalle viimeistään 31.05.2019 mennessä. Lisätietoja avoimesta työpaikasta antaa toiminnanjohtaja Henrik Norrena.

Hyvinkäällä 29.04.2019

Henrik Norrena
toiminnanjohtaja
puh. 040 535 9495
henrik@elamanisankari.fi
www.elamanisankari.fi